Kan de school mij verplichten om aanwezig te zijn op de opendeurdag die plaatsvindt tijdens het weekend?

Ja, dat kan.

Die verwachting moet dan wel vermeld staan in het schoolreglement. Een school kan leerlingen die verplichting dus niet zomaar in het midden van het jaar opleggen.

Een school die leerlingen verplicht om aanwezig te zijn tijdens de opendeurdag, beschouwt die aanwezigheid als een les. Evaluatiemomenten die doorgaan tijdens de verplichte opendeurdag, kunnen dus op punten staan. Niet aanwezig zijn is dan spijbelen.

Leerlingen hebben na de opendeurdag dus wel recht op compenserende vrije tijd. Als van leerlingen verwacht wordt dat ze meerdere dagen op school zijn in de opendeurperiode dan moet de school die lesdagen compenseren in de vorm van andere vrije dagen. Als de leerlingen maar één dag op school moeten zijn, dan mag de school kiezen of ze een compensatie geeft of niet.