Kan de school mij verplichten om boeken of opdrachten die enkel online te raadplegen zijn zelf af te printen?

Ja, dat kan.

Je school mag dit zelf bepalen. De school mag zelf bepalen op welke manier ze taken, cursussen of opdrachten aanbiedt. Maar ze checkt best vooraf met de leerlingen of dat lukt voor iedereen.

Als je een probleem hebt met het afprinten van materiaal dat de school digitaal aanbiedt, kan je best eens aankloppen bij de leerlingenraad op jouw school. Zorg voor sterke argumenten. Daarna kan je het dan met de directie bespreken, aan de schoolraad voorleggen of eventueel naar het schoolbestuur stappen.