Kan het dat een school leerlingen van verschillende jaren hetzelfde vak laat volgen?

Ja, dat kan.

Meestal hangt dit af van het beschikbare urenpakket van de school. Als de school te weinig uren heeft, kan ze leerlingen uit verschillende leerjaren samen les laten volgen. De leerkracht moet dan in principe wel aan “klasdifferentiatie” doen. Dat wil zeggen dat de verschillende klassen verschillende leerstof en opdrachten aangeboden krijgen. De leerkracht kan in dat geval bijvoorbeeld met het vijfde jaar een nieuw stuk leerstof bekijken, terwijl de leerlingen van het zesde jaar zelfstandig opdrachten aanpakken, of omgekeerd.

Belangrijk is dat de eindtermen op het einde van het zesde jaar door alle leerlingen moeten worden bereikt.