Kan het dat ik om medische redenen een bepaald vak niet moet volgen?

Ja, dat kan.

De klassenraad van jouw school kas beslissen om je een vrijstelling voor een vak te geven wegens ziekte, handicap of ongeval. Voorwaarde is wel dat je een vervangende activiteit doet. Je school kan dus beslissen om je de eindtermen op een andere manier te laten halen of te vervangen door een ander vak.

Let wel, dit is geen recht. Je school kan je dit dus ook weigeren.