Kan ik een vrijstelling krijgen voor sommige vakken?

Ja, dat kan.

Je hebt hier geen recht op, maar de inrichtende macht kan beslissen om je toch een vrijstelling te geven als je voor een vak al eerder geslaagd bent in het secundair onderwijs. Dat wil zeggen dat je dat vak niet meer hoeft te volgen. De klassenraad moet wel akkoord gaan. De vrijgekomen uren worden besteed aan een alternatief programma.