Kan ik lockers eisen op school?

Nee, dat kan niet.

Hierover bestaan geen wetten. Een school mag hierover zelf beslissen. Als je graag een kastje wil op school, dan kan je best eens de leerlingenraad op jouw school aanspreken of dit eens bespreken met je vrienden of klasgenoten. 

Wil je er echt voor zorgen dat de lockers er komen dan moet je leerkrachten en de directie kunnen overtuigen. Zoek medestanders, lijst argumenten op en ga het gesprek aan.