Kan ik mij nog inschrijven in het gewoon onderwijs als ik naar het buitengewoon onderwijs mag?

Ja, dat kan. Met een verslag voor het buitengewoon onderwijs (verslag van het CLB) mag je je inschrijven in het buitengewoon onderwijs. Maar ook al heb je zo'n verslag dan kan jij of je ouders toch nog altijd beslissen om naar een gewone school te gaan. De gewone school mag die inschrijving niet onmiddellijk weigeren. De school zal je voorlopig inschrijven onder ontbindende voorwaarde. Als je de school op de hoogte brengt van het verslag kan de school in overleg nagaan of je er alle aangepaste zorgen kan krijgen. De school zal na overleg de knoop doorhakken. Ze kan dan beslissen om je ingeschreven te houden of om je inschrijving ongedaan te maken als die aanpassingen onredelijk zijn. Dat wil zeggen dat ze niet in staat is jou goed op te vangen en aangepast onderwijs te geven. De school moet die beslissing wel steeds motiveren. Ben je niet akkoord met die beslissing, dan kan je terecht bij de Commissie voor Leerlingenrechten. Als je naar een gewone school gaat dan kan je met het verslag voor het buitengewoon onderwijs extra begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs aanvragen. Je krijgt dezelfde leerstof en lessen, maar krijgt ook extra begeleiding (GON-begeleiding). Het is ook mogelijk om in het gewoon onderwijs een individueel aangepast curriculum te volgen. Er worden dan leerdoelen uitgewerkt op maat van de leerling. Je hoeft in dat geval niet dezelfde doelen als je klas te halen, maar je kan wel samen met hen naar school. Omdat je andere doelen volgt, krijgt je op het einde van het jaar ook niet hetzelfde diploma, maar wel een attest. Een begeleider uit het buitengewoon onderwijs helpt de leerling, de ouders en de klasleraar (ION-begeleiding). Meer info vind je in deze brochure van Klasse: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/update-m-decreet