Kan ik mij nog inschrijven in het gewoon onderwijs als ik naar het buitengewoon onderwijs mag?

Ja, dat kan. 

Met een verslag voor het buitengewoon onderwijs (verslag van het CLB) mag je je inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs. Als je zo’n verslag krijgt, dan mag je ook kiezen voor een gewone secundaire school. Dan moet je wel een individueel aangepast curriculum (IAC) volgen.

De gewone school mag die inschrijving niet onmiddellijk weigeren. De school zal je voorlopig inschrijven onder ontbindende voorwaarde

Als je de gewone school op de hoogte brengt van het verslag kan de school in overleg nagaan of je er alle aangepaste zorgen kan krijgen. De school zal na een overleg beslissen. Ze kan dan beslissen om je ingeschreven te houden of om je inschrijving ongedaan te maken als die aanpassingen onredelijk zijn. Dat wil zeggen dat ze niet in staat is jou goed op te vangen en aangepast onderwijs te geven. De school moet die beslissing wel steeds motiveren. Ben je niet akkoord met die beslissing om jouw inschrijving ongedaan te maken, dan kan je terecht bij de Commissie voor Leerlingenrechten

Ben je niet akkoord met de inhoud van een verslag, dan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie.

Klik op deze pagina voor meer informatie.