Kan ik op school gratis voorleessoftware gebruiken?

Ja, dat kan.
Indien je moeiijkheden hebt met lezen, kan je vragen om gebruik te mogen maken van voorleessoftware. Dat is een computerprogramma dat van geschreven teksten luisterteksten kan maken.
Je kan dat aanvragen als je:

  • Een attest 'dyslexie' (leesproblemen) of 'dyspraxie' (schrijfproblemen) hebt
  • In het gewoon onderwijs zit met een "gemotiveerd verslag" van het CLB
  • Een inschrijvingsverslag type 1 tot 9 of basisaanbod hebt

Als je geen van deze zaken hebt, kan je het CLB vragen je een ADIBib-attest te geven. Als het CLB akkoord is dat dit voor jou nuttig zou zijn, kan je dan toch nog gebruik maken van de voorleessoftware.

De aanvraag gebeurt via de website Lees voor Vlaanderen.
Vraag aan je ouders, je school of je CLB om je daarbij te helpen.