Kan ik zelf beslissen om naar het buitengewoon onderwijs te gaan?

Nee, dat kan niet.

Je kan je enkel inschrijven in een school van het buitengewoon secundair onderwijs, als je een verslag voor buitengewoon onderwijs (verslag van het CLB) krijgt. 

Vooraleer je naar het buitengewoon secundair onderwijs kan, onderzoekt het CLB twee dingen: jouw behoeften en de zorg die de gewone school al geboden heeft (of kan bieden).

  • Het CLB zal dus eerst onderzoeken of je een leerstoornis, een beperking of specifieke onderwijsbehoeften hebt. Een divers team (arts, psycholoog, logopedist, kinesist ) helpt mee. Ook de leerkrachten, jijzelf en je ouder(s) hebben een stem.
  • Dan bekijkt het CLB of de gewone school de extra zorg kan bieden die jij nodig hebt. Ook bij die discussie hebben jij en je ouder(s) een rol. Ze denken mee over mogelijke oplossingen en brengen argumenten aan voor of tegen bepaalde aanpassingen.

Als duidelijk is dat die extra zorg niet volstaat of niet redelijk is, dan krijg je een verslag voor buitengewoon onderwijs. Na uitgebreid overleg met de school, jijzelf en je ouder(s) is het dus steeds het CLB dat beslist.

Klik hier voor meer informatie.