Kandidaat-scholierenvertegenwoordigers 2022-2023

Een scholierenvertegenwoordiger mag gedurende een schooljaar de stem van scholieren gaan verkondigen op belangrijke vergaderingen en spreekmomenten. bv. in de Vlaamse Onderwijsraad 

Op woensdag 21 september 2022 worden, naast de voorzitter van VSK, ook 6 scholierenvertegenwoordigers verkozen. Leer onze kandidaat-scholierenvertegenwoordigers al wat beter kennen! Meer info over de verkiezingsdag lees je hier.


Remi

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Als scholier zijnde weet ik dat er overal dingen kunnen verbeterd worden. Daarom moeten we luisteren naar de stem van de scholieren uit heel Vlaanderen wat hun ideeën, vragen en opmerkingen zijn want alleen zo kunnen we echt weten waar ze mee zitten en wat ze werkelijk willen. Ik zou hier heel erg graag in meehelpen omdat ik het welzijn van mijn medescholieren heel belangrijk vind en om hun te laten weten dat ze er niet alleen voor staan!

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Ik denk van mezelf dat ik een goede scholierenvertegenwoordiger zou zijn omdat ik niet bang ben om mensen aan te spreken en met hun een gesprek te voeren, voor een groter publiek spreken is ook geen probleem want hier heb ik al ervaring mee. Ik hoor ook graag andere personen hun mening en ga daarover ook graag in debat om zo, zo goed mogelijk te begrijpen wat ze bedoelen en dan ook zo te weten kunnen komen wat ze denken en willen.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Leerlingen welzijn, lerarentekort en grensoverschrijdend gedrag

 

Louis

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Ik heb interesse in ons onderwijs en in de manier waarop we deze kunnen verbeteren. Ook spreek ik graag voor een grote groep mensen en verkondig ik graag de mening van anderen.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Ik kan goed en duidelijk spreken voor een grote groep mensen zonder al teveel stress. Ik verkondig graag de mening van anderen en probeer dit altijd zo goed en zo overtuigend mogelijk te doen. Ook luister ik graag naar andere scholieren om hun meningen en ideeën te horen over verschillende onderwerpen.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Leefachterstand bij jongeren, (het gebrek aan) diversiteit op scholen in Vlaanderen, (menstruatie)armoede op school

 

Sofie

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Ik wil scholierenvertegenwoordiger worden omdat ik graag als leerling een actieve rol wil spelen in het beleid rond het onderwijs. Op sommige scholen wordt er geen moeite gedaan voor de leerlingen, en dat moet veranderen. Ik heb er heel veel zin in om een fijne plek te maken van de schoolomgeving samen met de andere scholierenvertegenwoordigers. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke rechten heeft, en dat iedereen graag naar school komt.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Ik zou een goede scholierenvertegenwoordiger zijn omdat ik het leuk vind te discussiëren en goede argumenten probeer te vinden. Ik vind het belangrijk dat grote beslissingen genomen worden op basis van wat de scholieren echt nodig hebben, en niet op basis van wat de ministers denken dat we nodig hebben.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Ik ben het meest geïnteresseerd in prestatiedruk, leer- en leefachterstand en lerarentekort.

 

Nathan

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Ik zou graag het onderwijs een betere, veiligere en inclusievere plaats maken. En ik hoop dat ik dit kan doen door de mening van de scholieren duidelijk te maken aan de mensen die daaraan iets kunnen doen.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Ik zeg graag mijn mening en kan die ook uitleggen. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om het op te nemen voor mensen die dit niet kunnen. Daarbovenop zit ik ook in het eerste jaar van het nieuwe leerplan, dus ik weet precies wat er mis mee is en de problemen die hieruit ontstaan.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

1. de leer- en leefachterstand 2. de digitalisering van het onderwijs 3. de kostprijs van een schooljaar

 

Gabriel

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Het zou mijn een eer lijken en het zou ook de perfecte opportuniteit zijn om het beleid van de Vlaamse scholieren te mogen representeren in verschillende instituten van ons onderwijssysteem. Zelf ben ik veel bezig met de actualiteit en problematiek in onze samenleving en volg ik de politiek van nabij. Ik vind van mezelf dat ik een eloquente spreker ben en tot het uiterste ga voor een overeenkomst/compromis & de mening van de scholieren.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Mijn algemene interesses liggen bij de werking van onze samenleving, vooral op sociaal & politiek vlak! Zelf ben ik een duizendpoot op vlak van leerlingenparticipatie: "Ik ben Voorzitter van de Leerlingenraad, Conflixer en lid van de schoolraad". Al deze vormen van expertise kunnen mij erg van pas komen bij belangrijke gesprekken over ons onderwijssysteem. De scholieren hebben recht om zelf te mogen bouwen aan hun toekomst en dat is ook waarvoor de VSK strijd. Ik ben ervan overtuigd dat ik een meerwaarde zal zijn voor de VSK!

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Modernisering onderwijs, leefachterstand, mentaal welzijn

 

Albéric

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Ik ben erg geïnteresseerd in de politiek en in de werking van het onderwijs. Ik vind het ook erg belangrijk dat de stem van de leerlingen gehoord en verkondigd wordt tijdens discussies met de beleidsmakers, zodat ze weten wat er echt toe doet voor de leerlingen. Daarnaast wil ik er ook voor zorgen dat de school een toffere plek wordt voor iedereen.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

In mijn school zit ik in de leerlingenraad, waardoor ik al goed weet wat er leeft onder de leerlingen op mijn school. Ik ben ook een intern en zo leef ik bijna op school en ken ik er bijna alles van. Daarnaast heb ik ook toneelschool en lessen over spreken voor publiek gevolgd, waardoor ik ook de moeilijkste thema's goed ga kunnen verwoorden tijdens de vergaderingen.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Digitalisering van het onderwijs, inkorten van de grote vakantie en de positionering van het Vlaamse onderwijs ten opzichte van het onderwijs in de rest van Europa.

 

Catalina

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Ik wil meer helpen de stem van scholieren te vertegenwoordigen. Later zou ik misschien ook graag iets met politiek doen dus voor een aantal mensen praten is ook daardoor heel interessant.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Ik hou heel veel van mensen overtuigen. Ik kan goed mijn mening opzij schuiven als het niet overeenkomt met de meerderheid van de scholieren. Ik heb altijd een luisterend oor voor iedereen die het nodig heeft.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Mentaal welzijn/ gelijke onderwijskansen/ leefachterstand

 

Pieter-Jan

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Het onderwijsdebat van dichtbij beleven lijkt me ontzettend waardevol en leerrijk. Daarom wil ik me engageren om de Vlaamse scholieren te vertegenwoordigen.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Een duidelijke en genuanceerd uitgelegde mening is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed debat. Daarom probeer ik me altijd klaar en duidelijk uit te drukken. Die inspanning werd vorig jaar beloond toen ik samen met 2 vrienden een debatwedstrijd onder Leuvense scholieren (DebatSquad) won.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Welzijn op school, het lerarentekort, inspraak van leerlingen.

 

Jef

Waarom wil je graag scholierenvertegenwoordiger worden?

Afgelopen jaar stootte ik als scholier vaak op problemen met ons huidig onderwijssysteem. Ik merkte dat het onderwijssysteem eigenlijk niet gemaakt was voor alle scholieren maar meer voor een bepaald, meestal verkeerd, beeld dat beleidsmakers hebben van de scholieren. Daar wil ik dus verandering in brengen en ik hoop als scholierenvertegenwoordiger dan ook mee te werken aan een systeem dat meer aansluit op de noden en wensen van ALLE scholieren.

Waarom zou jij een goede scholierenvertegenwoordiger zijn?

Als eerste ben ik natuurlijk super enthousiast en gemotiveerd om de menig van de scholieren te vertegenwoordigen, ook al zal deze ongetwijfeld niet altijd perfect aansluiten bij mijn visie op een bepaald onderwerp. Ik vind het ook totaal niet erg om voor een groep te staan en weet vaak wel goed hoe ik bepaalde dingen moet verwoorden of wanneer best bepaalde dingen aanhaal.

Welke 3 onderwijsthema's interesseren jou het meest?

Betere leerlingbegeleiding, vernieuwing van het onderwijs en relatie leerkracht-leerling

 

Reacties