Kieskit: werken rond studiekeuze naar het secundair onderwijs

Werken rond studiekeuze in de laatste graad lager onderwijs

In de laatste graad van het lager onderwijs wordt er op elke school gewerkt rond studiekeuze. De KIESKIT helpt leerkrachten om met hun klas na te denken over (van start te gaan met) het studiekeuzeproces. De leerkracht brengt tijdens een halve lesdag samen met de leerlingen in kaart wat er allemaal komt kijken bij die studiekeuze aan de hand van filmpjes en opdrachten. De tijdslijn bij dit pakket die het hele jaar door in de klas kan blijven hangen, helpt om alles wat er doorheen het schooljaar gebeurt rond studiekeuze een plaatsje te geven. Na een sessie met de KIESKIT, zijn de leerlingen warm gemaakt en geïnformeerd over wat hen te wachten staat rond hun studiekeuze.

Bestel Kieskit via uitgeverij Politeia

Materiaal

Filmpjes

Op YouTube: Mylena Louis Seppe Laura Ian

Download (rechtermuisknop - opslaan als): Mylena - Louis - Seppe - Laura - Ian

Download het werkmateriaal om gemakkelijk te kopiëren

 

Hoe kwam dit project tot stand?

Op het leerlingenplatform van het Lokaal Overlegplatform (LOP) van Sint-Truiden werd in 2012 aangekaart dat jongeren te vaak een foute studiekeuze maken. Scholieren moeten binnen het secundair onderwijs nog te vaak van richting veranderen, omdat hun eerste keuze fout bleek te zijn. De jongeren van het leerlingenplatform vroegen daarom om extra in te zetten op studiekeuze. Samen met het LOP van Sint-Truiden en dankzij financiële steun van het stadsbestuur van Sint-Truiden dacht de Vlaamse Scholierenkoepel een project uit.

We gingen eerst praten met de ervaringsdeskundigen zelf: de leerlingen van het zesde leerjaar, die volop in een studiekeuzeproces zaten. Daarna toetsten we hun bedenkingen en ervaringen af bij een klankbordgroep, een oudergroep, de CLB’s  en directies. Hoewel scholen aangaven dat er al een veelheid aan materialen bestaat met betrekking tot dit thema, merkten we ook gaandeweg op dat het overzicht voor velen ontbreekt. Het is voor leerlingen dan ook vaak niet duidelijk waar al die (goed bedoelde) acties toe zullen leiden. Daar probeerden we met deze Kieskit een antwoord op te geven.

Omdat we heel hard geloven in deze aanpak die alle acties rond studiekeuze voor de leerlingen in de klas visueel in kaart brengt, vonden we bij uitgeverij Politeia een partner in crime om de Kieskit
vanaf 2018 ook buiten Sint-Truiden te verspreiden.