Léna - Scholen zijn mee met de tijd

Beste leerplanmaker,
 
Mijn naam is Léna, ik ben 17 jaar en ik zit in het 6de middelbaar ASO. Ik ben één van de vele jongeren in Vlaanderen die de afgelopen zes jaren binnen de ASO-stroom les heeft gevolgd. We zitten in uiteenlopende richtingen binnen die stroom, maar toch hebben wij één iets gemeenschappelijk: tegelijkertijd een nood en gebrek aan maatschappelijke stages!
 
Er wordt maar al te graag verwezen naar ‘Generatie Z’ die, volgens velen, gezien wordt als een egocentrische en materialistische generatie. Maar het tegendeel is waar, ik voel dat er bij leerlingen een enorm grote vraag is naar vrijwilligerswerk en maatschappelijk relevant werk. En dat blijft ongewaardeerd bij scholen! Het wordt hoog tijd dat scholen inspelen op die nood bij leerlingen en hun aanbod daarop afstemmen.
 
Ik heb het dan over dat soort maatschappelijke stages dat echt iedereen kan doen. Stages die geen specifieke ervaring of voorkennis vereisen, maar die je wel vormen voor het leven. Stages die, volgens mij, even belangrijk zijn als al de theorie die we voorgeschoteld krijgen op school. Een goed voorbeeld hiervan zijn de burgerstages die in een paar scholen  al werden ingevoerd. Elke leerling in elke studierichting zou de kans moeten krijgen om zo’n stage te doen.
 
Hoor ik u denken dat leerlingen die kiezen voor een theoretische ASO-richting geen interesse hebben in een praktische stage? Laten we de échte betekenis van het algemeen secundair onderwijs oftewel humaniora niet vergeten: meer mens maken. Dit kan alleen als er meer aandacht geschonken wordt aan de samenhang tussen het maatschappelijke en de ontwikkeling van leerlingen tot volwassenheid.
 
Ik ben er sterk van overtuigd dat maatschappelijke stages een positieve invloed kunnen hebben op alle leerlingen. Leerlingen krijgen de kans om in contact te komen met nieuwe sectoren waar ze noch op de schoolbanken, noch thuis mee geconfronteerd worden. Bovendien staat dit mooi op een CV en kan het leerlingen aanzetten tot meer vrijwilligerswerk of kan het zelfs hun studiekeuze beïnvloeden. Ik geloof echt dat ook leerlingen die misschien eerst bezwaren hebben tegen een stage, een sociaal project met een maatschappelijke stage op z’n minst het voordeel van de twijfel zullen gunnen om zo misschien hun horizon te verbreden.
 
Concreet vraag ik u om scholen aan te zetten om meer maatschappelijke projecten te integreren. Dat zal de persoonlijke én maatschappelijk bewuste ontwikkeling van leerlingen positief beïnvloeden. Wij zitten uiteindelijk met de gebakken peren als we na onze 6 leerjaren aan ons lot overgelaten worden en niet voorbereid zijn op de echte wereld.
 
Léna Kesio
Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel