Laat leerlingen mee beslissen over de schoolregels

Schoolregels zijn noodzakelijk. De school is een plaats waar een grote en vaak diverse groep van mensen een groot deel van hun tijd – niet altijd uit eigen keuze – spendeert. Op de meeste scholen is het reglement nog te vaak een bundeltje regels dat aan leerlingen wordt opgelegd, afgedwongen met sancties. Daardoor is het voor hen vaak een bron van frustratie.

Lees hier het verslag van onze Inspraakdag over Schoolregels

Regels over kledij, gsm-gebruik en eten en drinken zijn in het bijzonder regelmatig onderwerp van discussie. Het ondertekenen van het schoolreglement, iets wat eigenlijk geen echte keuze is, is onvoldoende om te kunnen spreken van echte afspraken tussen schoolteam en leerlingen. De afspraken die gelden op school moeten door iedereen gekend zijn en bespreekbaar blijven. Luisteren naar het advies van leerlingen over nieuwe regels en rekening houden met hun bedenkingen is cruciaal. Ook voor de school zelf biedt die manier van werken voordelen: afspraken die gemaakt zijn in overleg met de leerlingen zullen door hen ook makkelijker aanvaard worden.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • dat een schoolreglement niet enkel over de plichten van leerlingen gaat, maar dat het ook hun rechten beschermt.
  • dat leerlingen mee kunnen beslissen over de schoolregels.

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat scholieren vragen aan het beleid

 

Reacties