Boostworkshop voor Conflixers

Voor wie al conflixt en het project een extra boost wil geven, bieden we deze workshop op maat aan. We nemen samen jullie conflixersproject onder de loep en formuleren acties om jullie te versterken.

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Moet de school de verplaatsingskosten van en naar mijn stageplaats betalen?

  Nee, dat moet niet. Wie problemen heeft om de schoolfacturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Boostworkshop voor de leerlingenraad in jouw basisschool?

  5 basisscholen kunnen een boostworkshop boeken en 5 redenen om dit te doen!

  1. Studenten Onderwijskunde van de UA in 2019 concludeerden in hun onderzoek dat er ‘meer nood is aan ondersteuning voor inspraak van leerlingen in het lager onderwijs’. VSK is al 20 jaar dé expert in leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs. Sinds een tweetal jaar kijken we ook over het muurtje van de lagere school. 
  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Ben ik verplicht om stage te doen?

  Ja, als de school dat beslist. 

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Hoeveel uur stage mag ik maximaal doen?

  Hier bestaan strikte regels over.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Wat als ik op mijn stageplaats zinloze klusjes moet doen (die zogezegd onder mijn taakomschrijving vallen)?

  Dit kan niet zo maar. Spreek er je stagementor of je leerkracht op aan.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag de school een buitenlandse stage verplichten?

  Ja, dat mag.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Mag de school een stage organiseren tijdens de vakantieperiodes?

  Ja, dat mag. De school moet die vrije dagen dan wel goedmaken op een ander moment.

  Lees meer
  Wat zijn mijn rechten?

  Conflixers inspiratieworkshop

  Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen. Je maakt kennis met de verschillende vormen en mogelijkheden van conflixen en gaat op zoek naar de meest geschikte vorm voor jouw school.

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Boostworkshops voor leerlingenraders

  Deze workshops bieden we zowel fysiek als digitaal aan. Samen met een professionele vormingsmedewerker van VSK ga je op zoek naar wat je al goed doet. Aangevuld met een rugzak vol concrete tools en voorbeelden van andere scholen, bedenk je heel wat verbeterideeën. Deze vertalen we steeds in (minstens één) concrete actie en in een plan voor de werking van jouw leerlingenraad.

  Lees meer
  workshops en begeleiding

  Pages