Leerkrachten moeten aandacht hebben voor de leerling als persoon

Een leerling is meer dan wat je op school ziet. Leerlingen zijn jong en nieuwsgierig, ze willen zelf actie ondernemen en hun leren in handen nemen. Ze willen dan ook niet behandeld worden als vaten die gevuld moeten worden met kennis.

Leraars moeten geloven in hun leerlingen en een hart voor jongeren hebben. Ze kunnen zich inleven in hun leefwereld en hen met een open houding benaderen. Het gesprek kunnen en willen aangaan, in een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen, is hierbij absoluut noodzakelijk.

Leerkrachten mogen zich niet verplicht voelen elke interactie te documenteren in een leerlingenvolgsysteem of door te geven aan anderen. Een simpel, ongedwongen gesprek kan soms hét verschil maken, maar dat kan enkel als er vertrouwen is.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • dat leerkrachten luisteren naar hun leerlingen en ook van hen iets willen leren. We zien daarvoor een belangrijke taak bij de lerarenopleidingen en pedagogische begeleidingsdiensten.
  • dat de inhoud van wat in het leerlingendossier komt, altijd gekend en goedgekeurd moet zijn door de leerling zelf.

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat scholieren vragen van het beleid

Reacties