Leerlingen hebben oog voor elkaars welbevinden

17 dec 2021

Ondanks een hobbelig eerste semester, hebben leerlingen met een mening of idee niet stilgezeten. Ook dit semester ondersteunde VSK leerlingenparticipatie op scholen. Ontdek hier hoe wij leerlingen ondersteunden die zich inzetten voor elkaars welbevinden.  

"Beste school, we moeten dringend werken aan het welbevinden. Groetjes, de leerlingenraad."

- Inspraaktraject welbevinden Sint-Ursula-Instituut Wilrijk

In Sint-Ursula-Instituut in Wilrijk liggen ze wakker van het welbevinden op school. Leerlingen en leerkrachten merkten bezorgd op hoe die coronamaanden serieus inhakten op het welbevinden van sommige medeleerlingen."Tijd voor actie!" dacht de leerlingenraad. 

En die actie kwam er. Samen met een kerngroep van leerlingen en leerkrachten gaven we de aftrap van ons inspraaktraject welbevinden. Maar wat is dat welbevinden? Voer voor een eerste interessant gesprek, met als resultaat een woordenwolk.

Waar beginnen we? Om prioriteiten te bepalen werd er geluisterd naar de leerlingen op school. Een bevraging maakte duidelijk dat er werk gemaakt moet worden van meer verbindende activiteiten tijdens de pauzes. Twee actiegroepen gingen meteen aan de slag: reuze gezelschapsspelen op de speelplaats en in de refter en een wekelijkse Radio Leerlingenraad. We zijn al benieuwd naar hun verhalen!

"Achter elk Conflixer-team staat een cruciale begeleider."

- Train de trainer Conflixer-begeleider 

Wist je dat jongeren in de eerste plaats bij elkaar aankloppen als er iets scheelt? En dat peer support pesten voorkomt? De Conflixers, een project van VSK, is een groep leerlingen op een school die opgeleid worden om andere leerlingen bij te staan. Ze zetten zich in voor een warm schoolklimaat, voor een plek waar jongeren zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Met de Conflixers maak je werk van een toegankelijk en laagdrempelig aanspreekpunt andere leerlingen. Achter elk Conflixer-team staat een cruciale begeleider. 

Deze begeleiders, startend of ervaren, brachten we het voorbije semester samen. In de online en offline train de trainer sessies gaven we ze een spoedcursus peer-support, verdiepten we ons samen in enkele modellen, en brachten we alle aspecten van een conflixers project in kaart. Hoe begeleid je een droom-oefening? Op welke manier kan je met je Conflixers doelen bepalen? Wat is er belangrijk als je samen een actieplan opstelt? 

De meer ervaren begeleiders bogen zich verder over het trainen van gespreksvaardigheden van Conflixers. Welke vaardigheden verwachten we van hen? En op welke manier kan je deze trainen? Het is duidelijk: de Conflixer-begeleider is meer dan een leerkracht alleen. Die is ook een coach. Maar wat betekent het om een coach te zijn voor een team peer supporters? VSK gaf enkele tips & tricks mee, maar vooral de onderlinge uitwisseling was bijzonder leerrijk.

Tot op De dag van de Conflixers?

Nu jij? 

Wil jij werk maken van leerlingenparticipatie of peer-support op school? Wil je daarbij ondersteuning van VSK? Laat het ons weten.

Reacties