'Leerlingen leren wel over burgerschap in de klas en in boeken, maar ervaren het niet op school' 

07 nov 2017

Scholierenkoepel beaamt resultaten internationaal burgerschapsonderzoek 

Vandaag verspreidde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits samen met onderzoekers van KU Leuven de Vlaamse resultaten van de International Civic and Citzenship Education Study 2016. Daarin blijkt onder andere dat leerlingen nog te weinig het gevoel hebben dat ze een betekenisvolle rol kunnen spelen binnen de maatschappij. Voor de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is het cruciaal dat scholen eerst zelf doordrongen geraken van burgerschap, vooraleer ze die waarden kunnen overbrengen op hun leerlingen.

Als Scholierenkoepel stellen we vast deze internationale studie grotendeels de bevindingen bevestigt die de Vlaamse overheid zelf eerder dit jaar bekend maakte, naar aanleiding van hun peiling 'Burgerzin en burgerschapseducatie': op gebied van kennis over een politiek en maatschappij scoren de Vlaamse jongeren vrij goed, maar de praktijk blijkt een heel ander verhaal.

''De weg is nog lang', liet minister Crevits vandaag weten. En dat ervaren wij als scholieren zelf ook', legt VSK-voorzitter Rania el Mard uit. 'De resultaten bewijzen opnieuw het belang van de schoolcultuur en in Vlaanderen zijn die duidelijk nog te weinig democratisch. Leerlingen leren wel over burgerschap in de klas en in boeken, maar ervaren het niet op school'.

Nochtans geven experts aan dat net dit op school ervaren en toepassen van burgerschapswaardes cruciaal is in het verwerven van de vaardigheden die er mee te maken hebben. Dat blijkt ook uit de resultaten: jongeren doen kennis op, maar gaan er nog te weinig mee aan de slag. 'Scholen vullen onze benzinetank met burgerschap, maar durven het gaspedaal van participatie niet volledig induwen. Dan moet het niet verbazen dat onze motor niet aanslaat', aldus el Mard.

'Daarom herhalen we als Scholierenkoepel met klem de vraag die 17.000 scholieren al eerder in het Scholierenrapport over de nieuwe eindtermen lieten horen: zorg dat scholen eerst zelf doordrongen geraken van burgerschap, alvorens ze hun leerlingen het proberen aan te leren. Een dramatisch versterkte leerlingenparticipatie is de sleutel naar echt burgerschap en de enige manier om ervoor te zorgen dat eender welk nieuw initiatief geen dode letter blijft', besluit de scholierenvoorzitter.

Reacties