Leerlingen willen gemotiveerde leerkrachten... die hen kunnen motiveren

Leerlingen willen leerkrachten die hen kunnen motiveren voor de lessen. Een sterke leerkracht varieert met werkvormen, brengt de leerstof op een originele manier die aansluit bij de interesses en leefwereld van de leerlingen; en denkt na over de beste manieren om te evalueren.

Een leerkracht die leerlingen wil motiveren moet ook vooral zelf gemotiveerd zijn. Scholieren willen leerkrachten die begrijpen dat voor de klas staan meer is dan een les geven. Topleerkrachten zijn mensen die bewust en met volle motivatie voor de job gekozen hebben. Ze zijn experten die hun passie kunnen overbrengen

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • om het lerarenberoep uitdagend en aantrekkelijk te maken. Leerkrachten moeten tijd en ruimte hebben om zich te focussen op waar het echt om draait: hun leerlingen en lessen, niet hun documenten en formulieren.
  • om iedere student met een potentiële “roeping” om leraar te worden de mogelijkheid te geven om die stap te zetten, in alle vakgebieden. Met voldoende begeleiding en ondersteuning bij die keuze en meer werkzekerheid bij de start van de loopbaan.
  • dat directeurs een stevig personeelsbeleid uitbouwen, waarbij leerkrachten – ook de vastbenoemden – geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd. Directies moeten hiervoor voldoende mogelijkheden krijgen.

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat leerlingen vragen aan het beleid


 

Reacties