Leerlingenparticipatie in coronatijden

Door de coronamaatregelen moeten scholieren heel wat beslissingen 'van bovenaf' volgen. Dit maakt het extra uitdagend om samen school te maken en draagvlak te creëren. Hoe kan je toch een participatief klimaat bewaren? Wij delen de belangrijkste tips en enkele goede voorbeelden.

Ons participatiemodel

VSK ontwikkelde een participatiemodel dat gebaseerd is op 4 vormen van participatie: mee weten, mee denken, mee beslissen en mee doen. Samen met scholieren de school beter maken dus.

Communicatie

Voor veel scholieren is communicatie een belangrijk aandachtspunt. Om mee school te kunnen maken, moeten leerlingen over de juiste info beschikken. ‘Mee weten’ is de voorwaarde voor leerlingenparticipatie en geldt voor alle leerlingen van je school.

 • Kies een communicatiekanaal dat zo veel mogelijk leerlingen bereikt. Ga er niet zomaar van uit dat elke leerling die ene mail gelezen heeft. Je leerlingen vragen waar je best communiceert, bespaart je denkwerk.
 • Leerlingen willen niet enkel weten wat mag en wat niet mag, maar vooral ook waarom. Aandacht voor de 'waarom'-vraag creëert draagvlak.
 • Je kan niet op elke vraag anticiperen. Voorzie bij je communicatie een kans om verdere vragen te stellen, zo ontdek je ook meteen wat je leerlingen bezighoudt.

Dit gebeurde al:

 • De leerlingenraad van het Sint-Pieterscollege communiceert de maatregelen naar alle leerlingen via Instagram en Facebook. Door het gebruik van sociale media hebben de leerlingen ook meteen een laagdrempelige kans om hun vragen te stellen en daar een antwoord op te krijgen.
 • Het Atheneum Martinus Bilzen maakte een 'back to school'-filmpje met alle informatie voor de leerlingen. Fijner te bekijken dan zo'n lange e-mail.

Vraag, luister en zoek naar oplossingen

Zelfs met strikte maatregelen, kunnen leerlingen ‘mee denken’ en zelfs ‘mee beslissen’ over hoe je als school of als leerkracht de richtlijnen van de overheid toepast. Leerlingen moeten kunnen aangeven welke moeilijkheden ze hierdoor ervaren en kunnen zelf mee oplossingen bedenken voor deze problemen.  

 • Ga aan de slag met wat je zelf kan beslissen binnen de richtlijnen. Benoem het kader waarbinnen leerlingen naar oplossingen kunnen zoeken.
 • Goede oplossingen bedenken vraagt wat extra creativiteit. Begeleid je leerlingen naar haalbare oplossingen, vraag door naar de achterliggende bezorgdheid en vertrek daarvan.
 • Heb jij een formeel participatieorgaan met leerlingen zoals een leerlingenraad? Vraag hen hoe zij hun rol zien.

Dit gebeurde al:

 • Het Dalton Lyceum in Gent maakt twee keer per week tijd voor een kringgesprek. Leuke momenten worden gedeeld en problemen worden bespreekbaar gemaakt. Deze school had geen extra acties nodig om dit thema bespreekbaar te maken.
 • De Vlaamse Scholierenkoepel maakte een bevraging om te polsen naar de ervaring van de leerlingen. Als school kan je kiezen om de resultaten van je eigen leerlingen te ontvangen. 

Acties! Yay!

Sommige leerlingen willen ook graag zelf aan de slag (‘mee doen’). Leerlingen organiseren acties om leerlingen bewust te maken van de maatregelen of om oplossingen te bieden aan de gecreëerde moeilijkheden.

 • Kan jij hulp bieden aan deze geëngageerde leerlingen? Iemand die mee nadenkt om tot een haalbare en impactvolle actie te komen, tijd geven, materiaal aanbieden, mee communiceren.
 • Op deze website vind je heel wat kant-en-klare tools om je leerlingen hierin te ondersteunen.
 • En als leerlingen zelf geen initiatief nemen? Als leerkracht en als school kan je dit ook zelf mee stimuleren: brainstorm met een groep leerlingen over wat je kan doen of laat leerlingen hun goede voorbeelden delen onder elkaar.

Dit gebeurde al:

 • De leerlingenraad van Paridaens Leuven stimuleert het gebruik van alcoholgel door een dilemma op te hangen ('Ananas op pizza? Ja of nee?'). Doorschijnende bussen alcoholgel staan voor de antwoordmogelijkheden. Leerlingen ontsmetten hun handen met de bus van hun antwoordkeuze.
 • De kerngroep welbevinden van Sint-Gummarus Lier bedacht een oplossing om toch aandacht te hebben voor 'je goed voelen' nu we minder sociale contacten mogen hebben. Ze werken aan een radio-uitzending waarbij leerlingen elkaar tips kunnen geven en het thema bespreekbaar gemaakt wordt.

Heb jij een goed voorbeeld of een hulpvraag? Stuur ons een e-mail

Reacties