Leerlingenparticipatie in coronatijden

Nu leerlingen en leerkrachten vooral thuis zitten, is het extra uitdagend om samen school te maken. Hoe behoud je een participatief klimaat op afstand? Wij delen de belangrijkste tips en enkele goede voorbeelden.

Ons participatiemodel

VSK ontwikkelde een participatiemodel dat gebaseerd is op 4 vormen van participatie: mee weten, mee denken, mee beslissen en mee doen. Samen met scholieren de school beter maken dus.

Communicatie

Voor veel scholieren is communicatie een belangrijk aandachtspunt. Om te kunnen mee school maken, moeten leerlingen over de juiste info beschikken. ‘Mee weten’ is de voorwaarde voor leerlingenparticipatie en geldt voor alle leerlingen van je school.

 • Kies een communicatiekanaal dat zo veel mogelijk leerlingen bereikt. Ga er niet zomaar van uit dat elke leerling die ene mail gelezen heeft. Je leerlingen vragen waar je best communiceert, bespaart je denkwerk.
 • Op niet elke vraag is er meteen een antwoord. Communiceren dat je iets nog niet weet, is altijd beter dan niets communiceren.
 • Je kan niet op elke vraag anticiperen. Voorzie bij je communicatie een kans om verdere vragen te stellen, zo ontdek je ook meteen wat je leerlingen bezighoudt.

Dit gebeurde al:

 • Smartschool wordt niet altijd gelezen door ouders en leerlingen, weten de leraren van OLVI Gent. Daarom gebruiken ze Instagram, dat is heel laagdrempelig en je kan er heel creatief mee zijn.
 • COLOMAPlus Mechelen bezorgde hun leerlingen alle informatie en maakte bij hun communicatie heel goed duidelijk waar hun leerlingen terecht kunnen met vragen: de klastitularis is bereikbaar.

Vraag en luister naar feedback

Ook in deze tijden kunnen leerlingen ‘mee denken’ en zelfs ‘mee beslissen’ over hoe je als school of als leerkracht de richtlijnen van de overheid toepast. Dit is niet evident, daarom geven we enkele tips en voorbeelden van hoe je dit kan doen: 

 • Verzamel bezorgdheden van je leerlingen door hen de voorbije week te laten evalueren, ook dat is een vorm van mee denken. Gebruik bijvoorbeeld onze feedbacktool.
 • Ga aan de slag met wat je zelf kan beslissen binnen de richtlijnen. Zoek op klasniveau naar oplossingen voor een goede werking en deel onder elkaar welke oplossingen werken.
 • Informeer over de dingen die je zelf niet kan beslissen of nog niet weet. Leerlingen appreciëren dat je hier eerlijk in bent.
 • Heb jij een formeel participatieorgaan met leerlingen zoals een leerlingenraad? Vraag hen hoe zij hun rol zien.

Dit gebeurde al:

 • Een leerkracht uit Githo Nijlen houdt een klassenuurtje via Smartschool live. In de live-les kunnen ze babbelen over hoe zij de week ervaren hebben. Zo wordt input verzameld en is het voor de leerlingen ook een leuk weerzien met klasgenoten.
 • Het GO! Atheneum Buysleden vroeg hulp aan de leerlingenraad om bij hun klasgenoten feedback te vragen over de nieuwe vorm van afstandsonderwijs. Ze verzamelden alles op een forum. Als resultaat maakten ze onder andere een handige tool voor leerlingen om zelfstandig een planning te maken.

 • Deze bevraging werd aan alle leerlingen van Sint Maria Geel bezorgd. De reacties waren naar eigen zeggen hartverwarmend.

 • Deze leerkracht belt leerlingen zelf op. Zo kan ze meteen feedback vragen over hoe de week werd ervaren.

Acties! Yay!

Wij zien veel spontane acties ontstaan, waar sommigen leerlingen graag aan willen meewerken (‘mee doen’). Dat zorgt voor de nodige positiviteit en solidariteit.

 • Ondersteun en geef kans aan reeds ontstane acties: communiceer ze door naar je leerlingen of biedt materiaal en hulp aan.
 • Misschien zijn er ook leerlingen met spontane ideeën? Hen kan je op dezelfde manier ondersteunen.
 • Als leerkracht en als school kan je dit ook zelf mee stimuleren: brainstorm met een groep leerlingen over wat je kan doen of laat leerlingen hun goede voorbeelden delen onder elkaar.

Dit gebeurde al:

 • Vijfdejaars Rik deed een oproep aan alle leerlingen om te delen in welk vak ze goed zijn. Zo kan iemand met vragen over een vak terecht bij een andere leerling voor hulp.

 • Leerlingen uit de modeafdeling van Leiepoort Campus Sint-Vincentius maakten samen mondmaskers.

 • Sint Maria Geel stuurde online kaartjes op naar hun leerlingen met de vraag om andere leerlingen een hart onder de riem te steken.

Heb jij een goed voorbeeld of een hulpvraag? Stuur ons een e-mail

Reacties