Leerlingenparticipatie in opbouw

Ondanks een hobbelig eerste semester, hebben leerlingen met een mening of idee niet stilgezeten. Ook dit semester ondersteunde VSK leerlingenparticipatie op scholen. Ontdek hier hoe wij samen met andere enthousiastelingen (nieuw) leven blaasden in lokale participatieprojecten. 

"Hey VSK, kunnen jullie ons helpen met het leggen van een stevige basis voor succesvolle leerlingenparticipatie op onze school?’

- Starttraject Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel

Met deze vraag kwam het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel bij ons aankloppen. Een school die maximaal werk wil maken van inspraak? Daar gaat ons participatiehartje sneller van slaan!

De school pakte het meteen groots aan met een infomoment voor alle leerkrachten en bevraging van leerlingen aan de hand van een Chocotoffstemming. De begeleiders van het project maakten een presentatie als handleiding voor leerkrachten en een enthousiast filmpje voor leerlingen. Zo kon er tijdens klassikale momenten verder gebrainstormd worden over de resultaten van de chocotoffstemming. De leerlingen dachten hier ook na over wat ze goed vinden aan hun school, wat volgens hen beter kon en deden alvast enkele suggesties

Wie werd warm van deze brainstorm? Welke leerlingen wilden nog méér mee nadenken en doen? Zij gaven zich op voor de kerngroep leerlingenparticipatie. Met deze enthousiaste bende gaat VSK aan de slag dit schooljaar. Tijdens 5 bijeenkomsten buigen we samen over de actiepunten uit de brainstormsessies en gaan we na hoe wij en de school hier werk van kunnen maken. En ondertussen experimenteren we er op los. Welke inspraakmethodes werken er? Welke participatievorm willen we verder uitwerken op school? Door te doen en bij te sturen, bouwen we samen aan een duurzame en succesvolle participatie-basis

"Wij willen meer zijn dan een feestcomité."

- Starttraject Instituut Spes Nostra Heule 

Welkom in het Spes Nostra instituut in Heule. In deze school zorgt de leerlingenraad voor sfeer, entertainment en fun heel het schooljaar lang. Ze zijn gekend en geroemd om hun inzet om van de school een plezante plek te maken. Toch klopte ze aan bij VSK. "Wij willen meer zijn dan een feestcomité. Hoe kunnen we de stem van alle leerlingen verzamelen en hier iets mee doen?" 

Die uitdaging vormde het vertrekpunt van ons traject. Na een grondige boost-sessie leerlingenparticipatie voor de betrokken leerkrachten en directie kwamen we een eerste keer online samen met de kerngroep. We waren het er snel over eens: meer inspraak voor leerlingen. Maar waarover dan? Waar starten we? Een online schrijfgesprek rond de 6 thema’s gaf uitsluitsel: het schoolreglement. Komend schooljaar zal er dus grondig geëxperimenteerd worden met inspraakmethodes over het schoolreglement. Zo zoeken we samen naar de goede manier om leerlingen een stem te geven en maken we van de leerlingenraad een écht participatieorgaan. To be continued!   

 

Nu jij? 

Wil jij ook werken aan leerlingenparticipatie en inspraak? Wil je daarbij ondersteuning van VSK? Laat het ons weten.

Reacties