Wat is evalueren?

Evalueren, waarom zou je?

Als je evalueert, bekijk je de vorige actie door de ‘wat kan er beter’-bril. Ook al ga je niet opnieuw die specifieke schoolregel veranderen of doe je volgend jaar geen valentijnsactie meer, je kan wel leren hoe je sommige fouten niet meer gaat maken.

Evaluaties gebeuren vaak spontaan: 'Ik kan veel beter studeren nu ik met mijn oortjes in de studie mag zitten', 'Leuk dat jullie fairtrade verkopen, zo is er nog eens iets lekkers op de speelplaats'.

Misschien heb je wel al eens een gelijkaardige opmerking gehoord op jouw school. Die evaluaties zijn waardevol, maar blijven beperkt. Daarom is het belangrijk om met je organiserend groepje eens kritisch terug te kijken naar de actie die jullie op poten hadden gezet.

Je krijgt een antwoord op deze vragen

Evalueren kan allerlei vormen aannemen. Afhankelijk van de actie kan je verschillende dingen evalueren. Kies eerst welke dingen je te weten wil komen:

  • Je kennis over de actie: Wat wilden we bereiken met onze activiteit? Hebben we die doelstelling(en) gehaald?
  • Het bereik van je doelgroep: Hebben we iedereen bereikt die we wilden bereiken? Waarom nam niet iedereen deel?
  • De succesfactoren: Wat was er fantastisch aan deze activiteit? Wat moeten we zeker behouden?
  • De mindere punten: Wanneer liep het mis? Wat kon er beter?
  • De samenwerking: Hoe hebben we samengewerkt? Waar moeten we volgende samenwerking op letten?

Vooraf bepaal je op welke vragen je een antwoord wil. Niet elke activiteit moet je even grondig evalueren. Soms is een korte evaluatie met maar 2 vragen voldoende. Andere dingen kan je enkel evalueren als je er veel tijd voor neemt, bijvoorbeeld hoe jullie dit jaar als groep samengewerkt hebben.

5 manieren om grondig te evalueren

5 manieren om snel te evalueren

Wat doe je met de antwoorden?

Even luisteren wat er niet goed zat en klaar? Als je zo evalueert, kan je het even goed achterwege laten. Het doel van evalueren is juist leren uit wat er niet super ging. Dus:

  • Maak een verslag van wat er gezegd is en haal het boven wanneer je weer iets organiseert.
  • Gaat het over een actie die je elk jaar doet? Steek het verslag dan ook bij de andere documenten over de actie.
  • Stel iemand aan die de belangrijkste opmerkingen onthoudt en het bij de volgende activiteit terug op de agenda zet.
  • Laat iedereen een 'persoonlijk engagement' uitspreken: iedereen kiest één aandachtspunt waar zij persoonlijk op zullen letten. Maak het zo concreet mogelijk en spreek vanuit 'ik'. Zeg bijvoorbeeld niet: 'wij moeten meer aandacht hebben voor wat leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten vinden', maar zeg: 'tegen de volgende leerlingenraad vraag ik aan drie leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten welke schoolregel de leerlingenraad volgens hen moet aanpassen'.