Luister naar leerlingen die (niet) in actie willen komen voor het klimaat

21 feb 2019

Scholen die inspelen op het engagement van hun leerlingen voor het klimaat zijn een goede zaak. Het initiatief moet echter altijd bij de leerlingen liggen.

Voor de zesde week op rij betogen duizenden scholieren vandaag voor het klimaat, maar de klimaatacties van de leerlingen beperken zich al lang niet meer tot de straat. Op steeds meer scholen worden klimaatcomités gestart of nieuw leven ingeblazen. De leerlingen organiseren debatmomenten en brainstorms met de leerlingenraad en andere geëngageerde scholieren. De ideeën die daaruit komen kunnen meteen in de praktijk worden omgezet op school.  

“De initiatieven die op al die scholen onstaan zijn een perfect voorbeeld van hoe leerlingen de school beter kunnen maken wanneer ze de ruimte krijgen om zelf iets op te starten en er echt naar hen geluisterd wordt.”, klinkt het bij Lander Huyck, ondervoorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Zelf leerlingen betrekken bij het schoolbeleid? Vraag een inspraaktraject aan bij VSK!

Ook heel wat scholen spelen in op de klimaatmarsen door zelf een optocht te organiseren, of in groep naar Brussel te trekken als schooluitstap. Een goed initiatief, als dit gebeurt op vraag van of in samenspraak met leerlingen. Maar scholen die in de plaats van leerlingen beslissen dat ze mee moéten betogen en hen als onwettig afwezig beschouwen als dat niet doen? Dat kan niet de bedoeling zijn.

“Schooluitstappen zouden een perfect moment moeten zijn om leerlingen te betrekken”, aldus Huyck. “Alles begint bij echt luisteren naar leerlingen en aan de slag gaan met wat je hoort. Of het nu gaat om in actie schieten voor het klimaat, of om het recht niet te betogen.”  

Reacties