Luister naar leerlingen over de regels op school

Het schoolreglement moet duidelijk, realistisch en fair zijn.

Schoolregels zijn noodzakelijk. Duidelijke afspraken over wat kan en niet kan op school bieden ook leerlingen voordelen. Maar het schoolreglement blijft vaak nog een bron van frustratie. Een goed doordacht reglement is daarom van groot belang.

Op veel scholen zijn conflicten nooit ver weg.  Op een plaats waar een grote en vaak diverse groep van mensen een groot deel van hun tijd spendeert is dat niet onlogisch. Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt worden.

Door het schoolreglement te ondertekenen verklaart iedere leerling zich in principe akkoord met de regels van de school, maar dat wil niet zeggen dat scholieren niets te zeggen willen hebben over die regels. Het reglement moet altijd bespreekbaar blijven. Luisteren naar het advies van leerlingen over nieuwe regels en rekening houden met hun verzuchtingen bij de bestaande is cruciaal. VSK pleit er dan ook voor scholen te verplichten advies over hun regels in te winnen bij de leerlingenraad.

Ook voor de school zelf biedt die manier van werken voordelen. Afspraken die gemaakt zijn in overleg met de leerlingen zullen door hen makkelijker aanvaard worden en dus minder moeite kosten om af te dwingen.

Een volledig onderhandeld schoolreglement is natuurlijk niet mogelijk. Maar de school moet er wel oog voor hebben dat ze aan leerlingen uitlegt waarom bepaalde regels bestaan en waarop de regel van toepassing is.

De regels mogen ook niet te veel ruimte laten voor interpretatie en willekeur. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat wel en niet kan, en iedereen hoort gelijk voor de wet te zijn. Het schoolreglement mag niet enkel over de plichten van leerlingen gaan, maar moet ook hun rechten beschermen. Sowieso kunnen schoolregels niet boven de wet staan.

5 tips om de schoolregels te veranderen