Luisteren naar leerlingen maakt de lessen beter

Leerlingen zitten 8 uur per dag op school en zijn dus bij uitstek de ervaringsdeskundigen in het volgen van onderwijs. Dat is een hele hoop expertise om in te zetten bij het maken en verbeteren van lessen. Leerlingen willen inspraak in het klasgebeuren. Zij willen hun observaties delen met de leerkrachten die luisteren naar hun bevindingen en hierover het gesprek durven aangaan, om zo samen tot betere lessen te komen.

De feedbacktool van VSK is een wetenschappelijk onderbouwd instrument om feedback te vragen aan leerlingen over je lessen. Het helpt leerkrachten een beeld te krijgen van wat er leeft onder hun leerlingen, om zo het gesprek aan te gaan over de aanpak van de lessen en deze sterker te maken. Het leren van de leerlingen staat hierbij centraal.

Ontdek onze feedbacktool hier

Ook tijdens de sollicitatieprocedure kan een plaats voor leerlingen gezocht worden. Een proefles of een dialoog met toekomstige leerlingen zal vaak veel meer informatie opleveren dan een droog gesprekje aan de tafel van de directeur. Uiteindelijk wordt de leerkracht aangeworven voor leerlingen en zullen zij er het meeste mee te maken krijgen. Ze mogen dan ook wel inspraak hebben bij de aanwerving.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • dat directies hun personeel aan te moedigen om de feedback van leerlingen in te zetten bij hun eigen professionalisering.
  • de onderwijsinspectie om na te gaan of scholen hier een beleid rond hebben.
  • om een plaats te zoeken voor leerlingen in sollicitatieprocedures.

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat scholieren vragen van het beleid

 

 

Reacties