Mag de leerkracht kiezen hoe die punten geeft?

Ja, dat mag. 

Er bestaan geen wetten of decreten die vastleggen hoe een leerkracht punten moet geven.

De leerkracht of school kiest dat zelf. Een leerkracht mag dus kiezen hoeveel punten die aftrekt bij schrijffouten, of die met een giscorrectie werkt bij meerkeuzetoetsen, of die openboekexamens organiseert, of die in bepaalde klassen op een andere manier punten geeft, hoe zwaar attitude doorweegt, enz.

Soms vind je hierover wel afspraken in je schoolreglement.