Mag de leerkracht kiezen hoe hij punten geeft?

Ja, dat mag. Er bestaan geen wetten of decreten die vastleggen hoe een leerkracht punten moet geven.

De leerkracht of school kiest dat zelf. Een leerkracht mag dus kiezen hoeveel punten hij aftrekt bij schrijffouten, of hij met een giscorrectie werkt bij meerkeuze-testen, of hij openboekexamens organiseert, of hij in bepaalde klassen op een andere manier punten geeft, hoe zwaar attitude doorweegt, enzovoort …

Soms vind je hierover wel afspraken in je schoolreglement.

Vijf vragen die leerlingen zich stellen bij punten, toetsen en examens