Mag de leerkracht lesgeven als meer dan de helft van de klas afwezig is?

Ja, dat mag.

Hierover bestaan geen regels. Veel leerlingen denken dat de leerkracht geen les mag geven wanneer meer dan de helft van de klas afwezig is, maar dit is een mythe. 

Sommige scholen maken wel zelf afspraken hierover, kijk dus zeker eens in je schoolreglement.

De meeste leerkrachten zullen voor de invulling van de les ook wel rekening houden met het feit dat een groot deel van de leerlingen afwezig is. De afwezige leerlingen moeten ook de kans krijgen om de behandelde leerstof later in te halen.

Reacties