Mag de leerlingenraad eigen centen beheren?

Ja, dat mag. 

Het geld van de leerlingenraad blijft het geld van de school, want de leerlingenraad maakt deel uit van de school.

Ook is een school niet verplicht om een budget te voorzien voor de leerlingenraad. Toch doen veel scholen het wel.

Krijg je als leerlingenraad geen budget of wil je extra geld inzamelen? De leerlingenraad kan zelf inzamelacties doen om over een budget te beschikken voor de organisatie van hun activiteiten. Het ingezamelde geld blijft ook hier geld van de school. In de praktijk laten de meeste scholen de leerlingenraad zelf beslissen over hun centen. Toch maak je hier als leerlingenraad best duidelijke afspraken over met de directie. 

Je kunt ook een eigen bankrekening openen en die gebruiken voor de leerlingenraad. Maar eigenlijk is het geld dan van de rekeninghouder(s). En als er later andere mensen komen in de leerlingenraad, heb je veel werk om telkens opnieuw andere namen door te geven. Eventueel kan je dat vragen aan de begeleider.

 

Lees meer over de centen van de leerlingenraad

Wat staat er in de wet over de leerlingenraad?