Mag de leerlingenraad samenkomen tijdens corona?

Ja, dat mag. Participatieraden (zoals de schoolraad, leerlingenraad en ouderraad) zijn essentiële bijeenkomsten. Ze mogen dus gewoon doorgaan op school. 

Respecteer wel de nodige veiligheidsmaatregelen: draag een mondmasker, hou afstand van elkaar en zorg voor voldoende verluchting als je binnen vergadert. Kom je samen in open lucht? Alleen dan kan je ervoor kiezen om het mondmasker tijdelijk niet te dragen.

Mag ik als leerlingenraad een externe uitnodigen op school? 

Ja, dat mag als het gaat over een “essentiële derde”. Een externe nascholer of ondersteuner kan naar school komen als de nascholing of ondersteuning essentieel is voor jullie werk én als de nascholing niet online kan doorgaan. Externen moeten wel de veiligheidsregels van de school volgen. 

De Vlaamse Scholierenkoepel is zo'n essentiële derde. Wij bekijken graag wat we bij jou op school, of online, kunnen doen om de leerlingenraad (nog) beter te laten werken. Ontdek ons aanbod.

Reacties