Mag de leerlingenraad samenkomen tijdens corona?

Ja, de leerlingenraad mag samenkomen, als de bijeenkomst essentieel is en niet digitaal kan doorgaan. 

Probeer dus eerst op zoek te gaan naar een digitaal alternatief. Nog niet zeker hoe je het beste maakt van een online vergadering? Dan hebben we vijf gouden tips voor je!

Is er geen (digitaal) alternatief? Dan kan de bijeenkomst uitzonderlijk fysiek doorgaan. Probeer zo veel mogelijk in open lucht samen te komen. En respecteer in ieder geval de nodige veiligheidsmaatregelen: hou voldoende afstand, zorg voor verluchting en draag een mondmasker als je binnen vergadert of als je buiten onvoldoende afstand kan houden.

En wat met de Conflixers, het feestcomité en andere werkgroepen?

Ook deze bijeenkomsten moeten nu maximaal digitaal georganiseerd worden. 

Kan het echt niet digitaal doorgaan? Bespreek dit dan met je directie. Geef goede argumenten, toon dat de vergadering veilig kan doorgaan en essentieel is voor de werking van jullie school. De school kan na een risico-analyse zelf nog beslissen of ook jullie vergadering een essentiële bijeenkomst is.

Mag ik als leerlingenraad (of feestcomité, werkgroep, Conflixersgroep, ...) een externe uitnodigen op school? 

Ja, dat mag als het gaat over eenessentiële derde”. Een externe nascholer of ondersteuner kan naar school komen als de nascholing of ondersteuning essentieel is voor jullie werk én als de nascholing niet online kan doorgaan. Externen moeten wel de veiligheidsregels van de school volgen. 

De Vlaamse Scholierenkoepel is zo'n essentiële derde. Wij bekijken graag wat we bij jou op school, of online, kunnen doen om de leerlingenraad (nog) beter te laten werken. Ontdek ons aanbod.

Reacties