Mag de leerlingenraad samenkomen tijdens corona?

Nee, voor de paasvakantie mag dit even niet meer. Leerlingen van verschillende klasgroepen mogen binnen niet meer samenkomen. In principe mag dit buiten wel nog.

En na de paasvakantie?

Ja, na de paasvakantie zou de leerlingenraad terug mogen samenkomen, als de bijeenkomst essentieel is en niet digitaal kan doorgaan. Participatieraden (zoals de schoolraad, leerlingenraad en ouderraad) zijn essentiële bijeenkomsten, maar er wordt gevraagd om vanaf fase oranje ook die bijeenkomsten maximaal digitaal te organiseren.

Nog niet zeker hoe je het beste maakt van een online vergadering? Dan hebben we vijf gouden tips voor je!

Is er geen (digitaal) alternatief? Dan kan de bijeenkomst na de paasvakantie opnieuw uitzonderlijk fysiek doorgaan. Respecteer dan in ieder geval de nodige veiligheidsmaatregelen: draag een mondmasker, hou afstand van elkaar en zorg voor voldoende verluchting als je binnen vergadert. Kom je samen in open lucht? Alleen dan kan je ervoor kiezen om het mondmasker tijdelijk niet te dragen.

En wat met de Conflixers, het feestcomité en andere werkgroepen?

Ook deze bijeenkomsten mogen voor de vakantie niet meer fysiek binnen doorgaan, omdat je daar geen klasgroepen mag mengen.

En wat na de paasvakantie?

Dan gelden de regels van 'code oranje' opnieuw. Dat wil zegegn dat de bijeenkomsten maximaal digitaal georganiseerd worden. 

Kan het echt niet digitaal doorgaan? Bespreek dit dan met je directie. Geef goede argumenten, toon dat de vergadering veilig kan doorgaan en essentieel is voor de werking van jullie school. De school kan na een risico-analyse zelf nog beslissen of ook jullie vergadering een essentiële bijeenkomst is.

Mag ik als leerlingenraad (of feestcomité, werkgroep, Conflixersgroep, ...) een externe uitnodigen op school? 

Nee, voor de paasvakantie mogen externe bijscholers even niet meer op school komen. 

En wat na de paasvakantie? 

Dan mag het weer als het gaat over een “essentiële derde”. Een externe nascholer of ondersteuner kan naar school komen als de nascholing of ondersteuning essentieel is voor jullie werk én als de nascholing niet online kan doorgaan. Externen moeten wel de veiligheidsregels van de school volgen. 

De Vlaamse Scholierenkoepel is zo'n essentiële derde. Wij bekijken graag wat we bij jou op school, of online, kunnen doen om de leerlingenraad (nog) beter te laten werken. Ontdek ons aanbod.

Reacties