Mag de school beslissen welke straf ze mij oplegt?

Ja, dat mag.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Straffen kan alleen bij overtreden van de leefregels in de school. De regels verschillen van school tot school, kijk er dus eens het schoolreglement op na.
  • Fysiek of psychisch geweld kunnen niet.
  • De straf moet in verhouding staan tot de gepleegde feiten.
  • Als een lichtere straf kan werken, mag de school niet kiezen voor een zwaardere straf.

Je kan niet in beroep gaan tegen een straf, maar uiteraard kan je wel overleg vragen met je leerkracht of de directie. Probeer met goede argumenten uit te leggen waarom je niet akkoord bent.

Kijk ook eens in deze brochure van het Kinderrechtencommissariaat met meer info over straffen op school. Bij hen kan je ook terecht voor extra hulp.