Mag de school in de loop van het schooljaar het reglement wijzigen?

Nee, dat mag niet.

Als de inrichtende macht van de school het reglement tijdens het schooljaar toch wil veranderen, moet het opnieuw door alle ouders worden ondertekend. In de praktijk zal de school meestal wachten tot het volgende schooljaar om dit te doen.

Enkel als er een verandering van het schoolreglement komt doordat er een wet is veranderd, is het ook geldig zonder de handtekening van de ouders.