Mag de school een buitenlandse stage verplichten?

Ja, dat mag.

Wanneer het gaat over stages kan de school beslissen om te kiezen voor binnen- of buitenlandse stages. De keuze en het al dan niet verplicht zijn moeten in het schoolreglement vermeld staan.

Een school heeft ook als taak om alle activiteiten die georganiseerd worden voor iedereen financieel haalbaar en toegankelijk te maken. Dat geldt ook voor de praktische kant van stages. De school moet al het mogelijke doen om de financiële drempels weg te werken als er gekozen wordt voor een stage in het buitenland.