Mag de school een elektronische sigaret of vapen verbieden?

Ja, ze is daar zelfs toe verplicht.

Sinds 1 september 2008 is er een algemeen rookverbod van kracht in scholen. Dit verbod geldt voor sigaretten en andere producten op basis van tabak, maar ook voor e-sigaretten, die beschouwd worden als een "soortgelijk product".

Omdat zowel leerlingen als scholen er vragen over hebben en het voor hen onduidelijk is of dampen ook onder roken valt raadt het VIGeZ, een organisatie die expert is op het vlak van gezondheid op school, aan dit verbod op te nemen in het schoolreglement.

Het VIGeZ wijst er ook op dat de e-sigaret gezondheidsrisico's inhoudt voor jongeren en sluit niet uit dat de e-sigaret een opstapje kan zijn naar echt roken en tabak. Ze is zeker een opstapje naar een nicotineverslaving als jongeren een e-sig mét nicotine gebruiken. Nicotine is zeer schadelijk voor de hersenen van jongeren.