Mag de school een elektronische sigaret of vapen verbieden?

Ja, ze is daar zelfs toe verplicht.

Sinds 1 september 2018 is het verboden om te roken in alle scholen. Dit verbod geldt voor sigaretten en andere producten op basis van tabak, dus ook voor e-sigaretten, shisha, enz.

Het is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 verboden om te roken in de school. Het rookverbod is er voor leerlingen, maar geldt ook voor leraren, ouders en anderen. Kijk zeker eens in je schoolreglement voor de afspraken, regels en mogelijke straffen.