Mag de school foto's of filmpjes van leerlingen online plaatsen?

Nee, dat mag niet.

Als een school foto's of een filmpje van haar leerlingen wil maken en op de website wilt zetten dan moet ze daarvoor toestemming vragen aan de leerling zelf. De leerlingen hebben immers 'portretrecht' (het recht om je te verzetten tegen de publicatie van je portret).
Dit kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld als je poseert voor een foto dan geef je de toestemming om deze te nemen. Dit wilt niet zeggen dat je automatisch toestemming geeft om deze op de website van de school te zetten of in de agenda van volgend jaar te laten drukken.

Dat kan geregeld worden via het schoolreglement dat door de ouders ondertekend wordt. Daar moet dan in vermeld staan waarvoor de foto's gebruikt kunnen worden en waar ze exact kunnen verschijnen. In het secundair moet ook de leerling zelf zijn toestemming geven. Wanneer je je inschrijft op een school aanvaard je ook het schoolreglement en alle afspraken en regels die hierin vermeld staan. Laat je dus niet verrassen en lees dit goed na. Op die manier hoeven ze niet voor elke foto alle leerlingen steeds om toestemming te vragen.

Je hebt ook steeds het recht om een foto te laten verwijderen op bijvoorbeeld de website of Instagramaccount van de school.