Mag de school geld vragen voor het gebruik van Smartschool (of andere elektronische leerplatformen)?

Nee, dat mag niet.

Als scholen gebruik maken van een elektronisch leerplatform, moeten ze die dienst gratis aanbieden aan alle leerlingen.

Op een elektronisch leerplatform zoals Smartschool kunnen leerkrachten en de school informatie en mededelingen posten die nuttig en belangrijk zijn voor leerlingen (en hun ouder(s)/ voogd).

In veel scholen zijn die leerplatformen onmisbaar geworden, daarom mogen scholen de kosten voor dat elektronisch leerplatform niet doorrekenen op de schoolfactuur.