Mag de school het dragen van een hoofddoek verbieden?

Ja, dat mag. 

Wat de afspraken op jouw school zijn, kan je terugvinden in het schoolreglement. 

In de scholen van het GO!  zijn de hoofddoek en andere levensbeschouwelijke kentekens zelfs overal verboden vanaf 1 september 2013.

Voor de gemeentelijke, stedelijke, provinciale en vrije scholen (o.a. het katholiek onderwijs) is het aan elke school apart om een beslissing te nemen. In sommige scholen zijn hoofddoeken verboden, in andere zijn ze toegelaten. De eindbeslissing over het wel of niet toelaten van de hoofddoek en andere religieuze symbolen ligt bij het schoolbestuur.

Als je problemen ondervindt die te maken hebben met het dragen van een hoofddoek, kan je best contact opnemen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van je school of het Agentschap Integratie en Inburgering. Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt kan je contact opnemen met Unia.