Mag de school het dragen van een hoofddoek verbieden?

Ja, dat mag. 

Op veel scholen mag je geen hoofddoek of andere religieuze kentekens dragen. De afspraken op jouw school lees je in het schoolreglement

In de scholen van het GO!  zijn de hoofddoek en andere levensbeschouwelijke kentekens zelfs overal verboden.

Voor de gemeentelijke, stedelijke, provinciale en vrije scholen (o.a. het Katholiek Onderwijs) is het aan elke school apart om een beslissing te nemen. In sommige scholen zijn hoofddoeken verboden, in andere zijn ze toegelaten. De eindbeslissing over het wel of niet toelaten van de hoofddoek en andere religieuze symbolen ligt bij het schoolbestuur.

Als je problemen ondervindt die te maken hebben met het dragen van een hoofddoek, kan je best contact opnemen met het CLB van je school. Voel je je gediscrimineerd? Neem dan contact op met Unia.