Mag de school het dragen van een hoofddoek verbieden?

Het hangt af van de regels op jouw school of je je hoofddoek mag dragen.

GO!: overal verboden

In de scholen van het GO! zijn de hoofddoek en andere 'levensbeschouwelijke kentekens' zelfs overal verboden.

Dat is omdat het GO! 'neutraal' onderwijs moet geven.

De Raad van het GO! besliste dat neutraal onderwijs betekent dat religieuze symbolen niet kunnen op school. Jouw directie en leerkrachten op school moeten de beslissing van de Raad van het GO! volgen.

Andere scholen: je school kiest zelf

Voor de gemeentelijke, stedelijke, provinciale en vrije scholen (o.a. het Katholiek Onderwijs) is het aan elke school apart om een beslissing te nemen.

In sommige scholen zijn hoofddoeken verboden, in andere zijn ze toegelaten.

Het schoolbestuur beslist of ze de hoofddoek en andere religieuze symbolen toelaten.

De afspraken op jouw school lees je in het schoolreglement

Waar kan ik terecht?

Heb je problemen die te maken hebben met het dragen van religieuze kentekens (bv. een hoofddoek)? Contacteer dan het CLB van je school

Voel je je gediscrimineerd? Neem dan contact op met het Kinderrechtencommissariaat of het Vlaams Mensenrechteninstituut.