Mag de school het drinken van water in de klas verbieden?

Ja, dat mag.

Er bestaan geen wetten die scholen verplichten om leerlingen water te laten drinken tijdens de les of tijdens examens. Veel scholen verbieden het dan ook, meestal om praktische redenen.

Leerlingen de hele dag water laten drinken wordt nochtans sterk aangemoedigd door experten, waaronder Gezond Leven. Zij wijzen erop dat leerlingen water laten drinken niet alleen gezond is, maar ook voor betere concentratie tijdens de lessen en examens zorgt.

De school maakt in haar reglement dus best duidelijke afspraken over water drinken in de klas die rekening houden met het welzijn van de leerlingen.

Reacties