Mag de school het drinken van water in de klas verbieden?

Ja, een school mag verbieden dat je water drinkt tijdens de les of tijdens examens.

Er zijn geen wetten die zeggen dat leerlingen het recht hebben om water te drinken tijdens de les of tijdens examens.

Veel scholen verbieden het, meestal om praktische redenen, bijvoorbeeld om niet te morsen

Experts zeggen nochtans dat het een goed idee is als leerlingen een hele dag water drinken. Het is gezond en zorgt ook voor een betere concentratie. Dat zegt onder andere het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Raadpleeg jouw schoolreglement of het drinken van water tijdens de les op jouw school wordt verboden.

Niet akkoord met het verbod?

Ga dan in gesprek met je leerkracht: waarom is het verboden om te drinken in de klas en tijdens examens? Overtuig hen om te werken aan een oplossing. Of signaleer dit probleem bij de leerlingenraad. Zij kunnen dit probleem verder aankaarten bij de directie. 

 

Reacties