Mag de school het drinken van water in de klas verbieden?

Ja, dat mag (helaas).

Er bestaan geen wetten die scholen verplichten om leerlingen water te laten drinken tijdens de les of tijdens examens. Veel scholen verbieden het dan ook in hun schoolreglement, meestal om praktische redenen. 

Raadpleeg jouw schoolreglement of het drinken van water tijdens de les op jouw school wordt verboden.

Niet akkoord met het verbod?

Ga dan in gesprek met je leerkracht. Of signaleer dit probleem bij de leerlingenraad. Zij kunnen dit probleem verder aankaarten bij de directie. 

Geef goede argumenten, zoals bv.:

Leerlingen de hele dag water laten drinken wordt sterk aangemoedigd door experten, waaronder Gezond Leven. Zij wijzen erop dat leerlingen water laten drinken niet alleen gezond is, maar ook voor betere concentratie tijdens de lessen en examens zorgt.

 

Reacties