Mag de school kiezen hoeveel uur we les krijgen?

Nee, niet helemaal.

De school is hier niet volledig vrij in. Een schoolweek  moet in het voltijds secundair onderwijs minimum 28 lesuren tellen. Een lesuur duurt 50 minuten.

Een maximum aantal lesuren legt de overheid niet op. De school mag dit zelf kiezen. Maar een school krijgt van de overheid wel maar voor een bepaald aantal lesuren centen – in de praktijk is dit dan ook vaak het maximum. Dat maximum is in theorie 32 uur per week

Er zijn wel een heel aantal uitzonderingen op dit maximum:

  • Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL): 34 uur/week
  • Het tweede leerjaar, met minstens 4 uur praktische vakken: 34 uur/week
  • Bso, kso of tso:  36 u/week 
  • Het hoger beroepsonderwijs: 36u/week
  • Het  vijfde en zesde jaar aso met minstens 2 uur L.O. en minstens 1 uur esthetica of artistieke opvoeding: 33 uur/week