Mag de school kiezen hoeveel uur we les krijgen?

Nee, niet helemaal.

De school is hier niet volledig vrij in. Een schoolweek  moet in het voltijds secundair onderwijs minimum 28 lesuren tellen. Een lesuur duurt 50 minuten.

In de meeste scholen is het aantal lesuren tussen 32 en 36 uur per week, afhankelijk van je studiejaar en onderwijsvorm. 

Mag de school de uren kiezen waarop er les en pauze is?

Ja, dat mag. Er zijn wel een aantal regels waaraan de school zich moet houden:

  • De schooldag mag ten vroegste om 8u beginnen en moet ten laatste om 17u stoppen. De lessen mogen ten vroegste om 15u eindigen.
  • De school is verplicht een middagpauze van minimum 50 minuten te voorzien.
  • Voor het organiseren van de speeltijden zijn er geen regels.

Let wel, bij het bepalen van de schooluren en de middagpauzes kunnen scholen wel een afwijking vragen.