Mag de school klassen uitsluiten voor een activiteit waar andere klassen van hetzelfde jaar wel aan mogen deelnemen?

Ja, dat mag.

Het is de bedoeling dat een bepaalde schooluitstap voor alle leerlingen van een vooropgestelde doelgroep toegankelijk is. Het kan zijn dat een school oordeelt dat voor bepaalde klassen sommige uitstappen minder geschikt zijn. Vaak gaat het dan om verschillende richtingen en wordt er voor klassen uit een andere richting een andere uitstap georganiseerd. Zo zorgt de school ervoor dat geen enkele klas zomaar uitgesloten wordt.