Mag de school lessen organiseren op woensdagmiddag?

Ja, dat mag.

De meeste scholen doen dit niet, maar scholen mogen beslissen om ook woensdagmiddag lessen te laten plaatsvinden.

Sommige scholen kiezen voor dit systeem omdat de leerlingen dan op andere dagen vroeger thuis zijn. Andere scholen vinden dit een goed systeem omdat de (vak-)lokalen dan optimaal gebruikt kunnen worden.

Heb je moeite om woensdagnamiddag op school aanwezig te zijn? Vraag waarom de school hiervoor kiest. Of sluit je aan bij de leerlingenraad en kaart dit probleem aan.